Ušteda Struje Sa Norveškim Radijatorima

Dimplex Top norveški radijatori rade na principu konvekcije odnosno strujanja vazduha.
Hladan vazduh ulazi sa donje strane radijatora i prelazi preko aluminijumskog grejača, zagreje se i sa gornje strane radijatora odlazi u prostor.
Na taj način se zagreva sav vazduh u prostoru i postiže se prijatna toplota.
Norveški radijatori su efikasni jer se sva električna energija pretvara u toplotu bez gubitaka.
Kod TA peći postoje gubici jer prvo treba da se zagreju šamotne cigle a kod kotlova na struju postoje gubici za grejanje vode u sistemu kao i za grejanje radijatora koji posle zrače toplotu.
Takodje za grejanje stana potrebna je veća snaga TA peći kao i veća snaga kotla za struju nego ukupna snaga norveških radijatora.
Norveški radijatori sa manje snage greju veći prostor.
Dodatna ušteda se postiže korišćenjem digitalnog termostata.
Podesite radijatore da smanje temperaturu noću i kada niste kod kuće ( dok ste na poslu ili u školi ).
Osim uštede dobijate i veći komfor.
Precizan termostat omogućuje da stalno imate željenu temperaturu i nema velikih oscilacija kao kod drugih grejnih tela.
Napomena: Za efikasno grejanje prostora najvažnija je izolacija.
Ako je prostor loše izolovan imaćete velike gubitke toplote i veliku potrošnju struje bez obzira koje grejanje da izaberete.

20230820-132821